Cần sang tiệm nail ở Allen, khu Mỹ trắng 95%, tip cao, khách lịch sự. Tiệm đẹp không mùi, khách làm Dip 90%, gần trường học, Kroger, Walmart, khu dân cư đông đúc, hợp với gia đình làm chủ, hiện tiệm có 5 thợ, 1300 sf, 9 ghế, 6 bàn. 469-734-4989

Ở Allen 12 ghế 6 bàn, 1 p. facial, 1400 sft trong khu Kroger, khách Mỹ trắng, income cao. Thật lòng mua xin gọi: 469-684-1845

Tiệm nail ở Allen cách Saigon Mall 15 phút, đang cần thợ P/W, tay chân nước, wax & massage. Bao lương. 214-495-7748

Cần sang tiệm nail ở Allen, khu Mỹ trắng 95%, tip cao, khách lịch sự. Tiệm đẹp không mùi, khách làm Dip 90%, gần trường học, Kroger, Walamart, khu dân cư đông đúc, hợp với gia đình làm chủ, hiện tiệm có 5 thợ. Bán $65K. Xin gọi: 972-908-2920

Nhà cho share phòng ở Allen, gần 75 và McDermott, phòng có sẵn giường ngủ. Thật lòng xin liên lạc: 214-417-0940

Cần thợ bột PW, nexgen, gel và tay chân nước FT/PT. Tiệm lớn ở Allen, Water Creek, khu sang, tip cao. Xin liên chị Tina: 972-989-5029