Tiệm nail ở Allen cần thợ bột FT/PT, khu trắng khách sang, bao lương quanh năm và thợ weekend. L/L: 214-293-3501

Nhà dư 1 phòng cho share ưu tiên nữ, phòng tắm riêng $450/tháng, nhà mới, khu White Rock, bao điện nước internet. Xin liên lạc: 469-347-5060

Nhà cho share phòng ở Allen, gần 75 và McDermott, phòng có sẵn giường ngủ. Thật lòng xin liên lạc: 214-417-0940

Vì thiếu người trông coi cần sang 1 tiệm nail thành phố Fort Worth, income trên 1 triệu.năm và tiệm ở Allen income trên $1.8 triệu 1 năm. Cả 2 tiệm ở trong khu shopping lớn, khách mỹ trắng, giá nail cao. Chỉ tiếp người thật lòng muốn mua. Cả 2 tiệm đều cần thợ. L/L Hồng: 972-989-5029

Tiệm ACE Nails cần thợ 1 thợ biết làm đủ thứ và 1 thợ chân tay nước, income ổn định và tip cao, chủ vui vẻ, khu Mỹ trắng 100%. Liên lạc Lily để đi làm ngay: 972-533-4158