Cần thợ biết làm everything. Tiệm ở South Carolina, cách ATL 2 tiếng. Lương từ $4,500/tháng trở lên. Có nhà ở gần tiệm, đi bộ cũng được (có phòng riêng). Xin vui lòng gọi Tuấn: 803-439-2001 (C)