Cần thợ nails, FT/PT, chỗ làm thoải mái như gia đình, không tranh giành, bao lương $900 quanh năm. 469-347-4443

Cần thợ full or part-time, income $1000 & up. Làm cho tiệm nail khu trắng tip cao, ở Addison. Cần receptionist và người clean up tiệm. Nhận giữ trẻ, nhà ở Allen/N75 exit Exchange. L/L: 469-203-5719