Cần người giữ1 bé trai 13 tháng tại nhà ở vùng ACWORTH Thật lòng xin liên hệ Thuỷ: 404-395-1249

cô 7 xem bói 404-394-7199

Cần thợ biết đủ thứ. Bao lương $4,000-$5,000/m or thợ CTN, gel, wax. Tiệm 100% Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Kennesaw Acworth. XLL: 678-574-5224

Cần 2 thợ full time, thợ bột và thợ TCN. Income từ $3,500-$4,500. Tiệm trong Kroger ở Acworth. Khu MT, tip cao. L/L Kim:

KS Nails ở Kennesaw, Acworth cần thợ Nữ làm chân tay nước hoặc gel, biết wax càng tốt. Tiệm làm vui vẻ. Xin vui lòng liên lạc Đạt: 770-539-2298 (C)