Cần thợ nữ biết làm đủ thứ, bao lương $150/ngày, hoặc ăn chia. Tiệm khu Mỹ trắng, tip rất cao, ở Kennesaw/Acworth. L/L: 678-343-7119

Cần thợ Nam/Nữ biết làm tất cả & thợ bột giỏi. Lương từ $1,000-$1,500/tuần. Có chỗ ở. Tiệm làm vui vẻ. Xin liên lạc: 912-384-6245

Yêu và say mê nhạc Việt hết cỡ. Đang sưu tầm kho nhạc nên cần mua lại những CD nhạc cũ được sản xuất tại hải ngoại từ những năm 1997 trở về trước. L/L Tony: