Cần 2 thợ full time, thợ bột và thợ TCN. Income từ $3,500-$4,500. Tiệm trong Kroger ở Acworth. Khu MT, tip cao. L/L Kim:

KS Nails ở Kennesaw, Acworth cần thợ Nữ làm chân tay nước hoặc gel, biết wax càng tốt. Tiệm làm vui vẻ. Xin vui lòng liên lạc Đạt: 770-539-2298 (C)

Yêu và say mê nhạc Việt hết cỡ. Đang sưu tầm kho nhạc nên cần mua lại những CD nhạc cũ được sản xuất tại hải ngoại từ những năm 1997 trở về trước. L/L Tony: