Cần thợ biết đủ thứ. Bao lương $4,000-$5,000/m or thợ CTN, gel, wax. Tiệm 100% Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Kennesaw Acworth. XLL: 678-574-5224

Cần 2 thợ full time biết làm bột và TCN. Tiệm trong Kroger ở Acworth. Khu Mỹ trắng, tip cao. Bao lương tùy theo khả năng hoặc ăn chia. L/L Kim:

Chúng tôi cần tuyển Tư vấn pháp lý/ trợ lý pháp lý. Có trách nhiệm trong công việc. Có thể làm việc ngay. Thông thạo tiếng Anh - Việt. $13/giờ cho thời gian thử việc (sẽ được thỏa thuận sau khi phỏng vấn). Liên hệ: Vui lòng gởi resume qua email. Sẽ gọi phỏng vấn sau khi xem qua resume.

KS Nails ở Kennesaw, Acworth cần thợ Nữ làm chân tay nước hoặc gel, biết wax càng tốt. Tiệm làm vui vẻ. Xin vui lòng liên lạc Đạt: 770-539-2298 (C)

Cần thợ nail Nam, Nữ làm tay chân nước. Tiệm vùng Mỹ trắng, khách sang, income cao. Bảo đảm lương trên $900/tuần, tip nhiều. Tiệm cách Atlanta 3 tiếng. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 404-934-9997