Cần thợ Nam/Nữ biết làm tất cả & thợ bột giỏi. Lương từ $1,000-$1,500/tuần. Có chỗ ở. Tiệm làm vui vẻ. * Đồng thời cần Babysitter. XLL: 912-384-6245

Cần thợ Nữ biết làm tay chân nước, gel manicure, bột càng tốt. Tiệm vùng Kennesaw, Acworth. Khu Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Thật lòng muốn làm xin liên lạc Tammy: 770-966-8638 (10am-7pm)

Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm làm bột và 1 thợ TCN. Income từ $3,500-$4,500. Tiệm trong Kroger ở Acworth. Khu MT, tip cao. L/L Kim:

Yêu và say mê nhạc Việt hết cỡ. Đang sưu tầm kho nhạc nên cần mua lại những CD nhạc cũ được sản xuất tại hải ngoại từ những năm 1997 trở về trước. L/L Tony: