Cần thợ biết đủ thứ, bao lương $4,000/m hoặc thợ CTN, gel, wax. Tiệm 100% Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Kennesaw Acworth XLL: 678-574-5224

KS Nails ở Kennesaw, Acworth cần thợ Nữ làm chân tay nước hoặc gel, biết wax càng tốt. Tiệm làm vui vẻ. Xin vui lòng liên lạc Đạt: 770-539-2298 (C)

Cần thợ nail Nam, Nữ làm tay chân nước. Tiệm vùng Mỹ trắng, khách sang, income cao. Bảo đảm lương trên $900/tuần, tip nhiều. Tiệm cách Atlanta 3 tiếng. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Có phòng riêng cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 404-934-9997