Tiểu bang

Cần bán máy may tự động và máy vắt sổ tự động, $1400/cặp. Xin gọi: 817-682-3979

- Bán 1 máy lọc nước water softener còn mới 90%, giường baby, arseat, xe đẩy. Xin gọi: 210-535-0930

- Bán ghế massage Inada mới 95% giá $5000 và xe đạp tập thể dục $100. L/L: 469-412-5248