Tiểu bang

Cần bán 2 máy may và máy vắt sổ hiệu Juki. L/L: 817-682-3979

Bán xe cắt cỏ John Deere 48” 2016 $1,250, dàn loa Bose 10 cái $400, ez cnc router 4x8, 1 sô` đồ dùng cho thợ mộc. Xin goi : 972-900-0983

Cần bán 2 xe tập đi cho baby dưới 1 tuổi và 2 tủ lạnh cũ. L/L: 214-207-7940

Bán 4 rim xe Acura nhôm $100, 4 rim Accord $60, trailer 4x8, ghế gội đầu, bình lọc nước. Xin gọi: 713-291-6848

Cần bán máy may tự động và máy vắt sổ tự động, $1400/cặp. Xin gọi: 817-682-3979

- Bán 1 máy lọc nước water softener còn mới 90%, giường baby, arseat, xe đẩy. Xin gọi: 210-535-0930