Cần bán 1 oven hiệu General Electric (4 lò) giá $50 và 1 bộ bàn ghế ăn bàn tròn mặt kiếng Havesty giá $50. Xin liên lạc: 469-328-9526

Yêu và say mê nhạc Việt hết cỡ. Đang sưu tầm kho nhạc nên cần mua lại những CD nhạc cũ được sản xuất tại hải ngoại từ những năm 1997 trở về trước. L/L Tony: