Nhà rộng rãi, sạch sẽ ở khu Facon Trace gần South Chase và Hunter Creek. Nhận giữ trẻ với mọi lứa tuổi. Chi tiết xin liên lạc cô Hai: 407-460-0927

Nhận giữ trẻ từ 1 tuổi trở lên, nhà ở Wylie rộng rãi, thương yêu chăm sóc trẻ kỹ. Xin liên lạc: 214-566-1673

Nhận giữ trẻ 1 tháng tuổi trở lên. Tắm rửa cho trẻ sạch sẽ. Có bằng. Nhà cách chợ Assi 10 phút, cách chợ HK 10 phút. Xin vui lòng liên lạc: 678-630-7095

Nhà ở 2518 Rose Spring Dr, Orlando, FL 32825 (trong khu Cypress Spring). Nhà thoáng mát rộng rãi, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ. Xin liên lạc hoặc nhắn tin chị Thư: 407-577-7005