Tiệm vùng McKinney, Frisco. Cần nhiều thợ nails P/W, bột nhúng, gel và chân tay nước. Cần 1 manager và cần 1 người clean up. Xin liên lạc: 214-909-2968 (Cell)

Cần nhiều thợ nails nam, nữ hoặc vợ chồng, có kinh nghiệm hoặc là không kinh nghiệm cho nhiều tiệm nails khác nhau ở vùng biển Charleston, SC. Tiệm đại đa số là khách Mỹ trắng. Có chỗ ở cho thợ ở xa đến từ xa. Sẽ bao lương nếu cần thiết. Thợ có bằng và giỏi tay nghề sẽ bao $5,000/tháng, tiền Tip cao. *Đặc biệt: có chương trình bảo lãnh cho những người đang du học hoặc đang ở Mỹ hợp pháp với nhiều hình thức và hoàn cảnh khác nhau. Và bảo lãnh những người ở Việt Nam qua bên đây làm nails và sẽ được ở lại đây luôn. Xin liên lạc Hải: 843-819-1400

Cần nhiều thợ bột và tay chân nước. Tiệm ở Dallas, khách Mễ - đen - và Mỹ trắng, bao lương $1000-$1400 hoặc ăn chia tùy ý. Xin gọi Tony: 214-315-6566

Cần thợ nam hoặc nữ, bao lương $850/ 6 ngày, $950/ 7 ngày , khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Florida, có chỗ ở. Liên lạc Kelvin Tran: 941-465-6330

Tiệm ở Pflugerville cần thợ biết làm tất cả, tay chân nước, biết làm gel. Bao lương $800 & up tùy khả năng. Xin liên lạc: 512-363-6197

Tiệm ở Dania Beach, gần phi trường Ft. Lauderdale, FL, cần thợ có kinh nghiệm làm tay chân nước, wax, eyelash và thợ làm bột full time. Bao lương $800-$1,100/ tuần tùy theo khả năng, tiệm đóng cửa thứ Hai. Xin liên lạc: 954-804-6827

Tiệm trong khu Publix Shopping Center, ở Tampa, FL, cần gấp nhiều thợ nail nữ. Bao lương thợ bột $800/ tuần, thợ tay chân nước $700/ tuần. Xin liên lạc: 813-420-8313

Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm làm móng bột và tay chân nước. Tiệm trong khu Publix, trên đường John Young, Orlando, FL. Xin liên lạc: 407-854-5919

Cần gấp thợ nails xuyên bang. Tiệm ở tiểu bang Maine cần nhiều thợ nails nam/nữ làm bột và chân tay nước, vợ chồng càng tốt, có chỗ ăn ở, chủ sẽ chở đi làm. Xin liên lạc: 413-328-0004

Cần thợ có KN. Bao lương $700-1K/w tùy khả năng. Chủ dể dàng, tip cao. Chỗ làm sạch sẽ, vui vẻ, có chỗ ăn ở. Tiệm Massachusetts. 617-412-5423 David

Garage Sale 407-894-5111