Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Wisconsin (1) - đổi tiểu bang

Thành phố

Cần gấp thợ nấu, thợ sushi và người giúp việc trong bếp. Lương tùy theo kinh nghiệm, có chỗ ở cho thợ. L/L Sandy: 804-381-9890