Tiệm ở Richardson gần Garland cho mướn hair station và phòng Facial. L/L: 469-388-5069

Văn phòng nha khoa in Richardson cần front desk thông thạo Anh Việt, RDA và hygienist, FT/PT. Gởi resume evercaredentistry@gmail.com. 972-231-8700