Cần 2 người nấu đồ ăn VN, 1 người biết lắc chảo sơ sơ, cho nhà hàng ở Dallas, TX 75204. Xin liên lạc: 214-531-9797

Nhà hàng fast food Tàu - Panda Express cần tìm người phục vụ, nấu bếp và quản lý ở 1240 W. Campbell, Richardson - TX75080 Lương cho phục vụ phía trước từ $11/hr và nấu bếp phía sau từ $12/hr, có bảo hiểm sức khỏe, 401K và vacation cho nhân viên. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 972-515-6638