Cần 1 dì phụ chăm bé gái 18 tháng và phụ việc nhà, có phòng riêng. Nhà cách Garland 15 phút . Xin liên lạc: 972-765-6249