Cần người nấu bếp, phải biết chút tiếng Anh, nhà hàng tại Richardson. L/L 469-826-7361

Tiệm phở ở Irving cần người phụ bếp có kinh nghiệm, làm full time or part time và nữ phục vụ. L/L Hoàng: 682-234-6625