Nhà hàng Phở ở Euless. Cần thợ phụ bếp, người rửa chén và chạy bàn làm full-time part-time. Xin text messages: 817-372-6253