Nhà hàng ở Carrollton cần tuyển phục vụ bàn và nam phụ bếp, PT. Xin liên lạc: 972-302-2711