Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (39) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Carrollton (2) - đổi thành phố

Nhà tại Carrollton cần cô có kinh nghiệm để giữ bé trai 17 tháng tuổi, bao ăn ở, làm việc Mon - Sat, lương từ $1,100 -$1,300/m tùy kinh nghiệm. Gọi đi làm liền 469-442-7140

Cần thợ tóc có kinh nghiệm. Cần sang tiệm tóc tại Dynamix Hair Salon 1016 E. Hebron Parkway, Carrollton, TX 75010 đang hoạt động tốt, trong khu busy shopping center. Liên lạc Tina: 682-300-9069