Nhà hàng Việt Nam tại Arlington cần người phụ bếp, rửa chén. Cần server lương $11 / hr and up. Xin liên lạc: 817-801-0016

Gần nhà thờ VN 7'. Giữ bé trai 2t & dọn dẹp, nấu ăn, ở lại đêm. Lương trả tiền mặt, cần người sạch sẽ chăm sóc trẻ tốt. Liên lạc: 480-203-0623

Cần người giữ bé gái 8t, khu vùng Frisco cách Dallas 30 phút, lương $1,200 với bonus, làm 6 ngày/ tuần. Liên lạc: 432-770-4009

Cần thợ tóc nam/nữ tiệm ở Arlington, kinh nghiệm or không kinh nghiệm, nếu cần sẽ bao lương. Xin liên lạc Hellen: 817-703-4595

Technician 3 năm kinh nghiệm trở lên. SMT Machine Operators, Hand-Solder. Shipping and Receiving Clerks, Buyers. Xin liên lạc Phong Trang: 817-868-7173