Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Georgia (24) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Lawrenceville (1) - đổi thành phố

Cần 1 Bác/Cô giữ bé gái hơn 1 tuổi, không nấu ăn, không làm việc nhà. Nhà ở downtown Lawrenceville. Bao ăn ở. Làm 6 ngày/tuần. Lương thoả thuận. Mọi chi tiết xin liên lạc: 307-214-8889 Can