Nhà khu Buckhead, cách Jimmy Carter 30 phút. Có thể ở lại hoặc về mỗi ngày. Mọi chi tiết xin liên lạc: 407-670-4209