Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (4) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Pompano (1) - đổi thành phố

Nhà hàng VN ở Florida, cần người nấu, biết xào ra phở. Nam lương $150/ ngày. Nữ biết làm bếp $130/ngày. Bao ăn ở. L/L Vi: 954-941-4155