Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Arkansas (2) - đổi tiểu bang

Thành phố

Cần người giữ bé 4 tuổi và bé sơ sinh, tại tiểu bang Arkansas. Lương $1800/m, dưới 63 tuổi, có phòng riêng, không cần nấu ăn. Thật lòng xin liên lạc: 870-377-4455

Cần người dưới 60t để giữ trẻ sơ sinh, bao ăn ở, có phòng riêng, không làm việc nhà, chỉ giữ ban ngày. Lương $1,500/m. L/L 870-377-7744