Cần sang tiệm nails sang trọng nằm trong khu Southlake. Cần gấp thợ nails. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 682-433-9566

Cần sang tiệm nằm trong khu chợ Thành phố Southlake vì thiếu người trong coi, ai thật lòng xin liên lạc: 817-996-5597 (C)