Tiệm Texy nail, TX có 8 ghế, 10 bàn, 1 p.wax, 2 restroom, tủ lạnh, máy giặt sấy, rent $3,700/tháng, inome trên $650K. Mọi chi tiết xin gọi Tiffanny: 830-660-8570