Tiệm tại Rockwall good location, có 10 ghế, 6 bàn, mới remodel, rent rẻ $ 2,500/m. Income mùa Đông $20K, mùa hè gấp rưỡi. Vì partner rút phần hùn và có con nhỏ không người trông coi, cần bán gấp giá lỗ $45K. Thật lòng mua xin liên lạc: 469-500-4239