Tiệm nail có 8 ghế, 6 bàn 1500 sqft, rent $3,500, giá bán $75K, ngay khu shopping, income $8K - $9K/w. Vì muốn có baby không người trông coi nên cần bán. Liên lạc: 817-703-6535

Tiệm nail có 8 ghế, 6 bàn 1500 sqft, rent $3,500, giá bán $75K, ngay khu shopping, income $8K - $9K/w. Vì muốn có baby không người trông coi nên cần bán. Liên lạc: 817-703-6535