Tiệm mới build kiểu contemporary. Tiệm gần Garland, Wylie, Sachse, Rowlett, Rockwall, địa điểm rất tốt, trong thành phố chỉ có 2 tiệm nail. Tiệm đang có 12 thợ, good income, tiền rent thấp. Cần thêm nhiều thợ nail. L/L Tuấn: 469-356-1115