Tiệm phở gần Downtown Austin TX, rộng 2,000sf, đông khách, good income. Vi không người trông coi cần sang, Chủ sẽ training, walk-in cooler. L/L 512-577-0181

Tiệm nail 16 ghế, 9 thợ trong khu shopping center đông khách walk-in, , gần Downtown Austin TX,giá cao, income $ 65K/mo Cần sang vì moving. L/L 512-577-0181