Cần bán 1 tiệm nail cách Arlington 40' lái xe, có 22 thợ, khách sang, good location, vì bận chuyện gia đình nên bán gấp, có giá hữu nghị. Liên lạc: 682-472-2617