Cần bán gấp, không có thì giờ để coi. Bán rẻ. Tiệm 5000sqft. 52 máy sấy, 50 máy giặt.Mọi chi tiết xin liên lạc Hải Trần: 817-271-5805.

Cần bán tiệm Ice Cream & Boba Doince, good location at Bedford, rent rẻ $2,000/m, open 3 months, gross income $10K, bán $175K. 214-783-7070