Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Oklahoma (1) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Norman (1) - đổi thành phố

Tiệm ở Norman, Oklahoma đã hoạt động trên 10 năm, có 10 bàn, 10 ghế, 1400 sf, có 8 thợ FT, 2 thợ PT, khu Mỹ trắng, khách sang, lịch sự, tip cao. Xin liên lạc: 405-366-8688