Tiệm vùng Mỹ trắng Alpharetta-Johns Creek cần sang tiệm gấp. Lượng khách ổn định. Tiệm rộng 1,600 sqft. Income cao, tiền rent rẻ $2,860. Giá sang: 97K. *Đồng thời cần thợ nail gấp. Thật lòng xin vui lòng liên lạc: 404-538-7385

Very elegant & luxurious, location Johns Creek. 3 years business. Gross income 300K + Cash. Lease 2 years. Left and 2X5 year option. Size: 3,000 sqft. Rent: $4,071. 16 Chairs & 2 stations for 8 person/station. Please contact Kong (Speak English). SANG TIỆM NAIL Tiệm sang trọng, ở Johns Creek. Hoạt động được 3 năm. Thu nhập 300K + Cash. Đã thuê 2 năm, hợp đồng 10 năm. Rộng 3,000 sqft. Tiền rent $4,071. Tiệm có 16 ghế, 2 stations, 8 người/station. Xin vui lòng liên lạc Mr Kong (nói tiếng Anh) 770-622-6866