Sang tiệm nail ở North Tampa, trong plaza có Marshall, Ross, 90% khách Mỹ trắng. Tiệm rộng 1,100 SF, có 6 bàn, 6 ghế, phòng wax, máy giặt sấy. Income ổn định $24,000/ tháng, sang giá $90,000. Xin liên lạc: 813-909-0661