Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (16) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Tallahassee (1) - đổi thành phố

Tiệm ở Tallahassee, Florida. tiệm có 8 bàn + 8 ghế, hiện có 8 thợ đang làm. Income $500,000+/năm, bán $110,000 (có thể thương lượng).Tiệm mở được 18 năm, thật lòng muốn mua xin liên lạc hoàn: 850-339-9040