Cần sang tiệm ở Jacksonville trong khu Town Center sang trọng, khu Mỹ trắng. Tiệm rộng 2,200 SF có 16 ghế, rent $12,000, income cao, ổn định. Giá sang $275,000. Xin liên lạc Hồng: 904-294-3800

Cần sang tiệm nail ở Jacksonville, cơ hội tốt cho anh chị em nào muốn làm chủ. Tiệm rộng 2,200 SF, có 16 ghế, khu sang trong Town Center Jacksonville, khách Mỹ trắng. Income ổn định trên $100,000 mỗi tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc Hồng: 904-294-3800