Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (13) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Fort Myers (1) - đổi thành phố

Cần sang tiệm nail vùng Fort Myers, khu Mỹ trắng. Tiệm rộng 1,100 sq.ft., có 7 bàn, 7 ghế. Và cũng cần thợ nail gấp, tip cao. Thật lòng xin liên lạc Kim: 239-590-6245