Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Alabama (1) - đổi tiểu bang

Thành phố

Có 8 ghế, 6 bàn, p.wax, p.ăn & p.supply. Tiệm ở Phenix, AL. Rent rất rẻ, income ổn định. Sẽ lấy lại vốn trong vài tháng hè. Cần move gấp nên bán giá rẻ. XLL: 334-759-8049