Tiệm tại N. Dakota cần thợ nails bột giỏi và tcn, lương từ $1,500/w and up (tùy theo tay nghề), có p.riêng, đưa đón đi làm, , tip cao. 701-838-8188