Cần gấp thợ nails xuyên bang. Tiệm ở tiểu bang Maine cần nhiều thợ nails nam/nữ làm bột và chân tay nước, vợ chồng càng tốt, có chỗ ăn ở, chủ sẽ chở đi làm. Xin liên lạc: 413-328-0004