Cần thợ nail bột và tay chân nước, lương $900 -$1,000/w tùy kinh nghiệm và hơn ăn chia, có chỗ ở cho thợ ở xa, không có bằng OK. 318-268-2636