Cần gấp thợ nấu, thợ sushi và người giúp việc trong bếp. Lương tùy theo kinh nghiệm, có chỗ ở cho thợ. L/L Sandy: 804-381-9890