Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (493) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Texarkana (1) - đổi thành phố

Cần thợ biết làm bột và tay chân nước, lương $900-$1500, bao lương $900/w trên ăn chia, có chổ ở, tiệm ở Texarkana cách Dallas 2.5hrs. Xin liên lạc: 903-276-7484