Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (497) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Royse City (2) - đổi thành phố

Tiệm ở Royse City cách Rockwall 10 phút. Cần nhiều thợ bột và chân tay nước gấp. Khu Mỹ trắng, tip cao, lương $900-$1200/w nếu cần chủ sẽ bao lương. Xin liên lạc: 214-642-1308

Tiệm cần thợ kn, bột và tay chân nước, bao lương $700 - $1200/w tùy theo kinh nghiệm, tiệm nằm tại Royse City - TX, khu Mỹ trắng, tip cao, tiện cho thợ Rockwall/ Rowlett/ Garland. Xin liên lạc: 469-230-0523