Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (466) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Paris (1) - đổi thành phố

Cần thợ biết làm bột nhúng, P/W, tay chân nước, bao lương $1000/w, free chỗ ở, cách Dallas 1.5hrs, khu trắng, khách sang, gọi đi làm liền, phải có bằng TX.