Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (493) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Keller (2) - đổi thành phố

Vì bận rộn với con nhỏ nên cần sang gấp tiệm nail trong khu shopping center nhộn nhịp, good income, khách dễ chịu, mau lấy lại vốn. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 682-553-3565

Tiệm ở Keller, Cần thợ nails Full-time/ Part time. Bao lương $800 -$900 tùy theo khả năng. Tiệm vàng Mỹ trắng, good tips, chỗ làam vui vẻ. Xin liên lạc: 682-221-5823