Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (498) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Irving (5) - đổi thành phố

Cần người nấu bếp, phải biết chút tiếng Anh, nhà hàng tại Richardson. L/L 469-826-7361

Tiệm vùng Irving, Coppell, góc Beltline/635 cần gấp thợ bột và tay chân nước FT/PT, bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Xin liên lạc: 214-496-0484

Tiệm ở Irving, cần thợ bột, thợ chân tay nước và bột nhúng. Xin liên lạc: 817-808-1685

Tiệm nails ở Irving/ Las Collinas cần thợ bột, nexgen, gel, chân tay nước và wax, bao lương $850/ tuần and up tùy khả năng. Xin liên lạc: 817-897-0346

Tiệm phở ở Irving cần người phụ bếp có kinh nghiệm, làm full time or part time và nữ phục vụ. L/L Hoàng: 682-234-6625