Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (496) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Hurst (2) - đổi thành phố

Tiệm nails supply ở khu Hampton city trong khu chợ Nguyên Lợi, hoạt động trên 7 năm, good income, rent rẻ, chủ sẽ hướng dẫn làm. Muốn biết chi tiết gọi chị Tuyết sau 7pm: 682-227-0649

Sang tiệm nail 6 ghế 8 bàn có p. facail và massage, tiệm nằm giữa Hurst và Colleyville, khu Mỹ trắng tip cao rent rẽ. L/L: 301-841-5495