Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (466) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Grapevine (1) - đổi thành phố

Tiệm nails duy nhất trong Grapevine mall, mới mở 3 năm, good location, rent rẻ, giá nails cao, cần sang gấp $105K. Cần thợ FT/PT bao lương $800 and up. 682-365-0539