Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (483) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Arlington (40) - đổi thành phố

Technician 3 năm kinh nghiệm trở lên. SMT Machine Operators, Hand-Solder. Shipping and Receiving Clerks, Buyers. Xin liên lạc Phong Trang: 817-868-7173

Gần nhà thờ VN 7'. Giữ bé trai 2t & dọn dẹp, nấu ăn, ở lại đêm. Lương trả tiền mặt, cần người sạch sẽ chăm sóc trẻ tốt. Liên lạc: 480-203-0623

Tiệm tại Arlington, có 5 ghế, 8 bàn, 1 p.wax và 1 giường để làm eyelash, rộng 1,200sf, có 4 thợ, giá $35K. L/L 817-303-5777

Tiệm khu ở Arlington gần sân AT&T Stadium, cần thợ biết làm bột, Xin liên lạc để biết chi tiết: 682-248-5899