Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: North Carolina (5) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Wake Forest (1) - đổi thành phố

Sang tiệm nails trong shopping Harris Teeter. Rộng 1600sf, có 10 bàn, 10 ghế spa, có 2 phòng (wax/facial)... Khách Mỹ trắng 90%, income cao, good tip. Giá nails cao. Ai có nhu cầu xin liên lạc Lý: 404-984-8891