Cần sang tiệm vì không có người trông coi. Tiệm ở Stone Mountain. Giá nail cao, tiền rent rẻ. Nếu thật lòng xin liên lạc: 404-662-1333 Phương