Vì chuyển đi tiểu bang khách. Tiệm ở Savannah, rất đông khách. Rộng 2,000sqft. Có 9 thợ, 10 bàn, 14 ghế. Tiệm sang trọng, 98% Mỹ trắng, tip cao. Giá: 240K. 404-988-5852