Cần sang tiệm trong khu Publix. Tiệm ở I 20 West, tiệm hoạt động trên 16 năm, ghế mới, đông khách. Đồng thời cần thợ. Có thể đưa rước ở chợ HK. Xin liên lạc: