Vì lý do về hưu. Tiệm đông khách. Khu Dunwoody, exit 29 của 285. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Tuyết: 770-391-1033

Cần thợ nail khu Dunwoody. Tiệm lớn khu sang trọng, giá cao. Cần gấp nhiều thợ nail, bao lương tùy khả năng. Xin liên lạc: 404-433-1999